Mistä Taistelu amisopetuksesta -kampanjassa on kyse?

Koululeikkaukset vaarantavat laadukkaan opetuksen

Me allekirjoittaneet vastustamme koululeikkauksia ja haluamme turvata laadukkaan ammatillisen koulutuksen. Ammatillisesta koulutuksesta leikattiin tälle vuodelle 190 miljoonaa euroa. Ennätyssuuret leikkaukset heikentävät ammatillisten opintojen laatua ja näkyvät opiskelijoiden laskevina työelämävalmiuksina. Leikkaukset johtavat suurempiin ryhmäkokoihin, lähiopetuksen vähenemiseen sekä henkilökunnan irtisanomisiin. Suuret ryhmäkoot vaikuttavat oppimiseen ja hidastavat opintoja. Lähiopetusta on lyhyessä ajassa vähennetty jopa kymmenen tuntia viikossa.

Hallituksen reformi vaarantaa opiskelijoiden tasa-arvon

Hallitus on valmistelemassa lakia ammatillisesta koulutuksesta. Lakimuutos tunnetaan nimellä reformi, jonka lähtökohtana on lisätä työelämässä tapahtuvan opiskelun määrää. Yritysten niukat ohjausresurssit sekä ammatillisten oppilaitosten vähäiset opetusresurssit johtavat siihen, että hallituksen reformiin sisällytetty vaatimus laadukkaasta ja tasa-arvoisesta opetuksesta ei toteudu. Työpaikoille siirtyvä opetus ei takaa kaikille opiskelijoille opetussuunnitelman mukaisia taitoja.

Me allekirjoittaneet vaadimme:

1)      Ammatillisen koulutuksen määrärahoja pitää kasvattaa leikattua rahoitusta vastaavalla summalla

2)      Oppilaitoksen omistavan kunnan / kuntayhtymien tulee lisätä ammatillisen koulutuksen rahoitusta

3)      Lähiopetuksen tuntimääriä ei saa vähentää

4)      Ryhmäkokoja ei saa kasvattaa

5)      Reformissa on pidettävä huolta, että koulutuksen laatu ei heikkene

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.